elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 17.04.2024

Zasady funkcjonowania

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 


Podstawową formą pracy w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 


Godzina lekcyjna trwa 45 minut.


Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020
Data udostępnienia informacji: 24.07.2020
Data ostatniej aktualizacji: 24.07.2020
Liczba wyświetleń: 845
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
24.07.2020
10:53:45
edycja
Administrator
Zasady funkcjonowania
24.07.2020
10:52:28
dodanie
Administrator
Zasady funkcjonowania